Privacy- & cookiebeleid

Bekijk onze beleidsregels

EnTune is onderdeel van Itility B.V.

EnTune hecht veel waarde aan privacy. Daarom verwerkt EnTune persoonsgegevens uiterst zorgvuldig, en het is voor ons belangrijk om u uit te leggen hoe we dit doen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die we verwerken over u wanneer u gebruikmaakt van onze diensten of op een andere wijze met ons interacteert.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken, voor welke doeleinden, hoe we deze verwerken, hoelang we persoonsgegevens bewaren, met wie we uw persoonsgegevens delen, en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. EnTune is een merk van Itility. Dus waar er wordt verwezen naar Entune, betreft dit Itility B.V. (Flight Forum 3360; 5657 EW Eindhoven) inclusief al haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (bijv. Itility Services B.V.).

Deze privacyverklaring kan veranderen als nieuwe ontwikkelingen of inzichten dit vereisen. Eventuele bijgewerkte versies zullen aan u worden gecommuniceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14/02/2023.
Als u het niet eens bent met dit beleid, maak dan geen gebruik van de Entune-applicatie of interacteer op geen enkele andere manier met enig ander aspect van ons bedrijf.

1. Welke gegevens verwerkt EnTune?

EnTune verwerkt uw persoonsgegevens zoals u deze aan ons verstrekt, wanneer u onze diensten gebruikt, of zoals andere bronnen (bijv. andere gebruikers, diensten van derden of openbare databases) deze aan ons verstrekken. EnTune kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voornaam en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw huishoudinformatie (zoals aantal huisgenoten)
 • Uw energie- en (warm)waterverbruiksinformatie
 • Uw gebruikerspatronen en voorkeuren
 • Account- en profielinformatie, en andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze app, website of supportkanalen.

2. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

EnTune verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een optimale gebruikservaring van de Entune-applicatie, voor het verbeteren van ons bedrijf, om u in staat te stellen te interageren met ons bedrijf, en om te voldoen aan toepasselijke wetten en regelgeving. Afhankelijk van de specifieke functionaliteiten en uw situatie kan EnTune uw persoonsgegevens verwerken om:

 • Het energiebeheer van het gebouw te optimaliseren door componenten zoals de warmtepomp (kamerverwarming/-koeling en warmwateropwekking), zonnepanelen, EV-laders, thuisaccu en andere apparaten te regelen
 • (Anonieme) statistische gegevens en analyses samen te stellen voor intern gebruik
 • Uw account aan te maken en te beheren (bijv. voor authenticatie)
 • Aanbevelingen, nieuwsbrieven en andere informatie over promoties aan u te leveren
 • U te contacteren met betrekking tot de service (systemen of gebruiker-naar-gebruiker communicatie per e-mail of anderszins)
 • Een persoonlijk profiel over u te genereren om toekomstig gebruik van onze diensten persoonlijker te maken
 • De efficiëntie en werking van onze diensten te verhogen (zoals het optimaliseren van de gebruikerservaring, verdere training van het EnTune-model om besparingen te optimaliseren, en het verbeteren van de ideale balans tussen comfort en besparingen)
 • Klant- en gebruikersadministratie bij te houden
 • Gebruik, feedback en trends te monitoren en analyseren voor onderzoek en ontwikkeling
 • U op de hoogte te stellen van updates
 • Andere bedrijfsactiviteiten uit te voeren zoals nodig
 • De veiligheid en beveiliging van onze diensten te beschermen en te verbeteren
 • Ondersteuning te bieden
 • Feedback te vragen en u te contacteren over uw gebruik van onze diensten
 • Geschillen op te lossen en problemen op te lossen
 • Vragen en klachten te beantwoorden, en
 • Indien nodig, toezichthouders en wetshandhavers te assisteren en te reageren op dagvaardingen.

3. Op welke gronden verwerkt EnTune gegevens?

EnTune zal uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden wanneer:

 • We uw toestemming hebben,
 • We het nodig hebben om de diensten uit te voeren,
 • We aan een wettelijke verplichting moeten voldoen onder EU- of nationale wetgeving, of
 • Het de legitieme belangen van Itility beschermt.

4. Delen met derden

EnTune kan uw persoonsgegevens delen met derden. Wanneer dit gebeurt, zorgt EnTune ervoor dat de derde partij uw persoonsgegevens zorgvuldig zal verwerken en alleen voor de hierboven genoemde doeleinden. We verzekeren u expliciet dat we uw persoonlijke informatie niet verkopen aan adverteerders of andere derde partijen.

De derde partijen met wie EnTune uw persoonsgegevens deelt zijn:

 • Microsoft Azure (Cloudservices),
 • Basecamp (Interne opslag),
 • Installateurs (Installatie van EnTune-hardware en -software),
 • Itility-partners (Ondersteuning bij het leveren van EnTune-diensten), en
 • (Wanneer wettelijk verplicht) Juridische, regelgevende en andere overheidsinstanties.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

EnTune zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die door EnTune worden verwerkt voldoende zijn beveiligd, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en richtlijnen.

EnTune beschermt uw persoonsgegevens met passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om het risico van verlies, vernietiging, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en wijziging van deze gegevens te minimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn firewalls, regelmatige back-ups, gegevens- en communicatie-encryptie en fysieke en administratieve toegangscontroles.

Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed zijn beschermd, als er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wilt over hoe de gegevens die door EnTune worden verwerkt, zijn beschermd, neem dan contact op met EnTune. Onze contactgegevens vindt u in sectie 7. Uw privacyrechten.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens

EnTune bewaart de persoonsgegevens die het verwerkt alleen zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt of zoals vereist is door regelgeving of wetgeving (bijv. de Nederlandse Archiefwet). De specifieke bewaartermijn varieert per type persoonsgegevens. Na deze bewaartermijn zal EnTune uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.

7. Uw privacyrechten

De persoonsgegevens die EnTune van u verwerkt, zijn van u. Daarom heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien (artikel 15 AVG),
 • Het recht om te vragen om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens (artikelen 16 en 17 AVG),
 • Het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG),
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG), en
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens (artikel 21 AVG).

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen. EnTune zal uw verzoek binnen vier weken verwerken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen naar:

Itility B.V.

EnTune GDPR-verzoek
Flight Forum 3360
5657 EW Eindhoven
info@itility.nl

8. Overdracht van persoonsgegevens buiten de EU

EnTune kan uw persoonsgegevens overdragen, verwerken en opslaan buiten de EU, naar waar onze serviceproviders van derden actief zijn om u de diensten te kunnen leveren. Telkens wanneer we uw informatie overdragen, nemen we passende maatregelen om deze te beschermen.

Derde partijen kunnen gevestigd zijn in andere landen die niet beschikken over gelijkwaardige privacy- en gegevensbeschermingswetten. Wanneer we uw persoonsgegevens met deze derde partijen buiten de EU delen, maken we gebruik van adequaatheidsbesluiten, door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractuele gegevensbeschermingsclausules of andere passende juridische mechanismen om de overdracht te waarborgen. Indien nodig worden aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen.